Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 2

“Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 1” de yer alan örnek “kelimeVec-1.txt” veri seti kullanılarak sklearn kütüphanesinin t-SNE algoritması ile görselleştirilmesi ile ilgili yazı paylaşılmıştı. Bu yazıda da aynı veri seti kullanılarak grafik üzerindeki noktalara mouse  geldiğinde etiketlerin gösterilmesi ile Daha fazla oku …

‘ZLIB_1.2.9’ not found

Hata: ImportError: /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found … Merhaba arkadaşlar, Ubuntu üzerinde virtualenv klasörü içerisinde dlib kütüphanesini güncellerken aşağıdaki gibi bir hata aldım. “ImportError: libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found (required by /home/username/anaconda3/lib/libpng16.so.16) (python35Lib) hp@hp:~/virtu” Bu hatanın çözüm adımları aşağıda verilmiştir: 1.  zlib-1.2.9 dosyasını indirin. Daha fazla oku …

Django REST API Üzerinden Resim/Fotoğraf Verisi Nasıl Gönderilir?

Bir önceki yazımızda örnek bir django api nasıl yazıldığı adım adım anlatılmıştır. Bu yazıda ise bir derin öğrenme modeli için gerekli olan bir resim/fotoğraf verisinin nasıl gönderildiği anlatılmıştır. Test olarak kullanılan örnek derin öğrenme modeli olan “ResNet50”, keras kütüphanesi içerisinde Daha fazla oku …

Django ile Kendi REST API’ mizi Nasıl Oluştururuz?

Bu yazıda django rest api framework’ ü kullanmadan kendi RESTful API’ nizi nasıl oluşturacağınız anlatılacaktır. Bunun için öncelikle komut satırından (windows — cmd, linux — Ctrl+Alt+t) aşağıdaki örnekteki gibi yeni bir django projesi oluşturun. $ django-admin startproject simpleApiProject Eğer projeniz hatasız Daha fazla oku …

Keras ile Ortak Kelime Dağarcığı (joint-vocabulary) Oluşturulması

Ortak kelime dağarcığı oluşturulması bir çok NLP problemi için gerekli bir adımdır. Çeviri (machine translation), sınıflandırma, named-entity tespiti gibi farklı çalışmalarda uygulamanın geliştirilmesi sonrasında (production aşamasında) giriş verilerinin eğitim ve test verileriyle aynı şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla ortak kelime Daha fazla oku …

Metin Ön İşleme Adımları İçin Keras Tokenizer Sınıfı Kullanımı

Metin ön işleme (text pre-processing) doğal dil işlemenin çoğu zaman zahmetli fakat  algoritmanın başarısını etkileyen zaruri ön adımlarındandır. Metin verisinin hazırlanma adımlarını gerçekleştirirken kalıplaşmış bazı sorulara cevap verilmesi gerekir: noktalama işaretlerinin arındırılması (cleaning) cümle, kelime, harf veya n-gramlar halinde parçalama Daha fazla oku …

OpenCV ile Yüz Tespiti

OpenCV genel amaçlı nesne tespiti için pek çok sınıflandırıcı sunmaktadır. Bu sınıflandırıcılardan en yaygın bilineni Paul Viola ve Michael Jones tarafından keşfedilen ve Viola-Jones yüz dedektörü olarak adlandırılan “haar-based cascade” sınıflandırıcıdır. OpenCV data klasörü altında bulunan bazı sınıflandırıcılar aşağıda verilmiştir: Daha fazla oku …

Chinese Whispers Kümeleme Algoritması

Chinese Whispers Kümeleme Algoritması Chinesne whispers (CW) kümeleme algoritması doğal dil işleme uygulamaları için C.Biemann tarafından 2006 yılında geliştirilmiştir. CW, denetimsiz bir öğrenme algoritmasıdır yani dil hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymadan doğal dil işleme problemleri için kullanılabilmektedir. Language seperation, part Daha fazla oku …

Tensorflow ve Keras’ı GPU destekli olarak Windows 10 üzerine yüklemek

Herkese Merhaba, bu yazımızda Python ile uygulamalarını yaptığımız derin öğrenme algoritmalarının daha hızlı sonuç vermesi için GPU kartımızı nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Elimizde Nvidia CUDA destekli bir GPU kart olduğunu varsayıyoruz. Nvidia CUDA uyumlu GPU kartları listesi için https://developer.nvidia.com/cuda-gpus adresini inceleyebilirsiniz Daha fazla oku …