Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 2

“Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 1” de yer alan örnek “kelimeVec-1.txt” veri seti kullanılarak sklearn kütüphanesinin t-SNE algoritması ile görselleştirilmesi ile ilgili yazı paylaşılmıştı. Bu yazıda da aynı veri seti kullanılarak grafik üzerindeki noktalara mouse  geldiğinde etiketlerin gösterilmesi ile Daha fazla oku …

‘ZLIB_1.2.9’ not found

Hata: ImportError: /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found … Merhaba arkadaşlar, Ubuntu üzerinde virtualenv klasörü içerisinde dlib kütüphanesini güncellerken aşağıdaki gibi bir hata aldım. “ImportError: libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found (required by /home/username/anaconda3/lib/libpng16.so.16) (python35Lib) hp@hp:~/virtu” Bu hatanın çözüm adımları aşağıda verilmiştir: 1.  zlib-1.2.9 dosyasını indirin. Daha fazla oku …

Chinese Whispers Kümeleme Algoritması

Chinese Whispers Kümeleme Algoritması Chinesne whispers (CW) kümeleme algoritması doğal dil işleme uygulamaları için C.Biemann tarafından 2006 yılında geliştirilmiştir. CW, denetimsiz bir öğrenme algoritmasıdır yani dil hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymadan doğal dil işleme problemleri için kullanılabilmektedir. Language seperation, part Daha fazla oku …

JSON Formatında Veri Seti Hazırlamak İçin Excel Kullanımı

Bu yazımızda temizlenmiş ve etiketlenmiş görüntü verisinden JSON formatında veri setini oluşturmak için Office Excel’den nasıl faydalanacağımızı göstereceğim. İlk aşamada etiketlenmiş verimizi setimizin yolunu kopyalayıp “C:\xampp\htdocs\data_tag\tagged” komut istemini açıyoruz. (Resim 1) “cd C:\xampp\htdocs\data_tag\tagged” komutu ile bu klasöre geçiş yapıyoruz. “dir Daha fazla oku …