Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 2

“Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 1” de yer alan örnek “kelimeVec-1.txt” veri seti kullanılarak sklearn kütüphanesinin t-SNE algoritması ile görselleştirilmesi ile ilgili yazı paylaşılmıştı. Bu yazıda da aynı veri seti kullanılarak grafik üzerindeki noktalara mouse  geldiğinde etiketlerin gösterilmesi ile Daha fazla oku …