Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 2

“Çok Boyutlu Verilerin t-SNE ile Görselleştirilmesi – 1” de yer alan örnek “kelimeVec-1.txt” veri seti kullanılarak sklearn kütüphanesinin t-SNE algoritması ile görselleştirilmesi ile ilgili yazı paylaşılmıştı. Bu yazıda da aynı veri seti kullanılarak grafik üzerindeki noktalara mouse  geldiğinde etiketlerin gösterilmesi ile Daha fazla oku …

‘ZLIB_1.2.9’ not found

Hata: ImportError: /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found … Merhaba arkadaşlar, Ubuntu üzerinde virtualenv klasörü içerisinde dlib kütüphanesini güncellerken aşağıdaki gibi bir hata aldım. “ImportError: libz.so.1: version ‘ZLIB_1.2.9’ not found (required by /home/username/anaconda3/lib/libpng16.so.16) (python35Lib) hp@hp:~/virtu” Bu hatanın çözüm adımları aşağıda verilmiştir: 1.  zlib-1.2.9 dosyasını indirin. Daha fazla oku …

Django REST API Üzerinden Resim/Fotoğraf Verisi Nasıl Gönderilir?

Bir önceki yazımızda örnek bir django api nasıl yazıldığı adım adım anlatılmıştır. Bu yazıda ise bir derin öğrenme modeli için gerekli olan bir resim/fotoğraf verisinin nasıl gönderildiği anlatılmıştır. Test olarak kullanılan örnek derin öğrenme modeli olan “ResNet50”, keras kütüphanesi içerisinde Daha fazla oku …

Django ile Kendi REST API’ mizi Nasıl Oluştururuz?

Bu yazıda django rest api framework’ ü kullanmadan kendi RESTful API’ nizi nasıl oluşturacağınız anlatılacaktır. Bunun için öncelikle komut satırından (windows — cmd, linux — Ctrl+Alt+t) aşağıdaki örnekteki gibi yeni bir django projesi oluşturun. $ django-admin startproject simpleApiProject Eğer projeniz hatasız Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-3)

Bu bölümde temel yapay sinir ağlarında kullanılan; Teknik Terimler, Toplayıcı Fonksiyonlar, Aktivasyon Fonksiyonları, Transfer Fonksiyonu, İleri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları Geri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları anlatılacaktır. 1. Teknik Terimler: Bu bölümde Yapay Sinir Ağları içerisinde kullanılan temel Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-2)

Bu bölümde birinci bölümde anlatılan “Temel Neural Network” dersine devam edilmektedir. İkinci bölümde YSA’lar kullanılarak veri kümelerinin birbirinden nasıl ayrılacağı ile ilgili örnek adım adım yapılacaktır. Aşağıdaki şekilde bir veri kümesinin 2B’lu uzaya taşınmış hali gösterilmiştir. Burada yapılmak istenen bu Daha fazla oku …