Django REST API Üzerinden Resim/Fotoğraf Verisi Nasıl Gönderilir?

Bir önceki yazımızda örnek bir django api nasıl yazıldığı adım adım anlatılmıştır. Bu yazıda ise bir derin öğrenme modeli için gerekli olan bir resim/fotoğraf verisinin nasıl gönderildiği anlatılmıştır. Test olarak kullanılan örnek derin öğrenme modeli olan “ResNet50”, keras kütüphanesi içerisinde Daha fazla oku …

Django ile Kendi REST API’ mizi Nasıl Oluştururuz?

Bu yazıda django rest api framework’ ü kullanmadan kendi RESTful API’ nizi nasıl oluşturacağınız anlatılacaktır. Bunun için öncelikle komut satırından (windows — cmd, linux — Ctrl+Alt+t) aşağıdaki örnekteki gibi yeni bir django projesi oluşturun. $ django-admin startproject simpleApiProject Eğer projeniz hatasız Daha fazla oku …