Derin Sinir Ağları için Aktivasyon Fonksiyonları

Bir sinir ağındaki nöron, n sayıda girdi alan ve tek bir çıktı üreten temel hesaplama birimidir. Bir yapay nöron x girdilerin, w ağırlıkları toplamını hesaplar ve bias değeri ekleyerek aşağıdaki gibi bir y çıktısı üretir: y=Aktivasyon(∑(w*x+b)) Aktivasyon fonksiyonu burada y Daha fazla oku …