Reuters Veri Seti ile Haber Sınıflandırma (Multiclass classification)

Bu yazıda Reuters haber kaynaklarını 46 farklı sınıfa ayırmak için bir network oluşturulması adım adım gösterilmiştir. Uygulama tek etiketli çok sınıflı bir sınıflandırma örneğidir.Reuters veri seti, Reuters trarafından 1986’da yayınlanan bir dizi kısa haber ve konu başlıklarını içermektedir.Metin sınıflandırma için  Daha fazla oku …

Derin Sinir Ağları için Aktivasyon Fonksiyonları

Bir sinir ağındaki nöron, n sayıda girdi alan ve tek bir çıktı üreten temel hesaplama birimidir. Bir yapay nöron x girdilerin, w ağırlıkları toplamını hesaplar ve bias değeri ekleyerek aşağıdaki gibi bir y çıktısı üretir: y=Aktivasyon(∑(w*x+b)) Aktivasyon fonksiyonu burada y Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-3)

Bu bölümde temel yapay sinir ağlarında kullanılan; Teknik Terimler, Toplayıcı Fonksiyonlar, Aktivasyon Fonksiyonları, Transfer Fonksiyonu, İleri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları Geri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları anlatılacaktır. 1. Teknik Terimler: Bu bölümde Yapay Sinir Ağları içerisinde kullanılan temel Daha fazla oku …

Colab’da TensorBoard Çalıştırma (colab_utils)

Bu yazıda Colab içerisinde geliştirdiğimiz TensorFlow ya da Keras projesinde TensorBoard’u çalıştırmak için bir yöntem anlatılacaktır. Bildiğiniz üzere Colab (colab.research.google.com) derin öğrenme uygulamaları geliştirmek  için bizlere GPU (Nvidia Tesla K80 GPU) hesaplama ortamı sunan, içerisinde bir çok Python ve derin Daha fazla oku …

Veri Seti Hazırlama Araçları

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularına çalışmaya yeni başlayanlar ilk aşamalarda gelenekselleşmiş bazı problemlerin çözümleri üzerinden konuları öğrenir. Örneğin el yazısıyla yazılmış rakam görüntülerinden oluşan MNIST veri seti kullanılarak el yazısı görüntüsünden rakam tespitinin yapılması ya da Reuters haberlerinin otomatik Daha fazla oku …

JSON Formatında Veri Seti Hazırlamak İçin Excel Kullanımı

Bu yazımızda temizlenmiş ve etiketlenmiş görüntü verisinden JSON formatında veri setini oluşturmak için Office Excel’den nasıl faydalanacağımızı göstereceğim. İlk aşamada etiketlenmiş verimizi setimizin yolunu kopyalayıp “C:\xampp\htdocs\data_tag\tagged” komut istemini açıyoruz. (Resim 1) “cd C:\xampp\htdocs\data_tag\tagged” komutu ile bu klasöre geçiş yapıyoruz. “dir Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-2)

Bu bölümde birinci bölümde anlatılan “Temel Neural Network” dersine devam edilmektedir. İkinci bölümde YSA’lar kullanılarak veri kümelerinin birbirinden nasıl ayrılacağı ile ilgili örnek adım adım yapılacaktır. Aşağıdaki şekilde bir veri kümesinin 2B’lu uzaya taşınmış hali gösterilmiştir. Burada yapılmak istenen bu Daha fazla oku …