Derin Sinir Ağları için Aktivasyon Fonksiyonları

Bir sinir ağındaki nöron, n sayıda girdi alan ve tek bir çıktı üreten temel hesaplama birimidir. Bir yapay nöron x girdilerin, w ağırlıkları toplamını hesaplar ve bias değeri ekleyerek aşağıdaki gibi bir y çıktısı üretir: y=Aktivasyon(∑(w*x+b)) Aktivasyon fonksiyonu burada y Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-3)

Bu bölümde temel yapay sinir ağlarında kullanılan; Teknik Terimler, Toplayıcı Fonksiyonlar, Aktivasyon Fonksiyonları, Transfer Fonksiyonu, İleri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları Geri beslemeli ağlarda yapılan temel işlem adımları anlatılacaktır. 1. Teknik Terimler: Bu bölümde Yapay Sinir Ağları içerisinde kullanılan temel Daha fazla oku …

Colab’da TensorBoard Çalıştırma (colab_utils)

Bu yazıda Colab içerisinde geliştirdiğimiz TensorFlow ya da Keras projesinde TensorBoard’u çalıştırmak için bir yöntem anlatılacaktır. Bildiğiniz üzere Colab (colab.research.google.com) derin öğrenme uygulamaları geliştirmek  için bizlere GPU (Nvidia Tesla K80 GPU) hesaplama ortamı sunan, içerisinde bir çok Python ve derin Daha fazla oku …

Veri Seti Hazırlama Araçları

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularına çalışmaya yeni başlayanlar ilk aşamalarda gelenekselleşmiş bazı problemlerin çözümleri üzerinden konuları öğrenir. Örneğin el yazısıyla yazılmış rakam görüntülerinden oluşan MNIST veri seti kullanılarak el yazısı görüntüsünden rakam tespitinin yapılması ya da Reuters haberlerinin otomatik Daha fazla oku …

Derin Öğrenme (Yapay Sinir Ağları-2)

Bu bölümde birinci bölümde anlatılan “Temel Neural Network” dersine devam edilmektedir. İkinci bölümde YSA’lar kullanılarak veri kümelerinin birbirinden nasıl ayrılacağı ile ilgili örnek adım adım yapılacaktır. Aşağıdaki şekilde bir veri kümesinin 2B’lu uzaya taşınmış hali gösterilmiştir. Burada yapılmak istenen bu Daha fazla oku …

Üretici Çekişmeli Ağlar (Generative Adversarial Networks) ile Yeni Yüz Görüntüleri Üretme

Son zamanlarda çok iyi ve ümit vadeden sonuçlar ile karşımıza çıkan ve kısaca GAN olarak bilinen Üretici Çekişmeli Ağlar (Generative Adversarial Networks) görsel olarak gerçekçi görüntüler üretmektedir. Bu yazıda 200.000’den fazla görüntü içeren The CelebFaces Attributes Dataset (CelebA)  veri seti Daha fazla oku …

Google Colaboratory için Google Drive üzerinden Dosya Yükleme

Google Colaboratory, makine öğrenimi araştırmalarına ve çalışmalarına yardımcı olmak için oluşturulan bir projedir. Kurulum gerektirmeyen ve tamamen bulutta çalışan bir Jupyter notebook ortamıdır. Colab, derin öğrenme çalışmalarında yardımcı olacak pek çok seçenek ve alternatif sunmaktadır: Ücretsiz GPU kullanımı: Notebook çalışma Daha fazla oku …